Câu 1: Tại sao từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1990,quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước ASEAN trở nên căng thẳng ,đối đầu? Trả lời giúp em với ạ

Question

Câu 1: Tại sao từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1990,quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước ASEAN trở nên căng thẳng ,đối đầu?
Trả lời giúp em với ạ

Rowan 2 years 2021-08-18T13:30:14+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T13:31:51+00:00

    Từ cuối 1978-1990, quan hệ giữa 3 nước ĐD trở nên căng thẳng do Mỹ can thiệp vào 3 nước ĐD, muốn xâm chiếm và biến 3 nước ĐD trở thành thuộc địa của Mỹ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )