Câu 1.Tại sao khu vực Trung và Nam Mĩ có tốc độ đô thị hóa cao? Nêu hậu quả của quá trình đô thị hóa đó. Câu 2.So sánh sự khác nhau giữa môi trường ôn

Question

Câu 1.Tại sao khu vực Trung và Nam Mĩ có tốc độ đô thị hóa cao? Nêu hậu quả của quá trình đô thị hóa đó.
Câu 2.So sánh sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

Azura 1 year 2021-08-31T22:57:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:58:23+00:00

  *tham khảo bài ak !!ko cop mạng chúc bn hok tốt*

  Câu 1.Tại sao khu vực Trung và Nam Mĩ có tốc độ đô thị hóa cao? Nêu hậu quả của quá trình đô thị hóa đó.

  +vì đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế,chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động mà còn là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kĩ thuật hạ tầng cơ sở hiện đại có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài.

  Hậu quả:

  +Đô thị hóa làm ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến số lượng, chất lượng dân số đô thị. Quá trình này còn làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất đô thị và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và quốc gia.

  Câu 2.So sánh sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

  Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa: 

  Ôn đới hải dương:

  +Mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

  +Nhiệt độ thường trên 0 độ C , mưa quanh năm

  ( Khoảng 800-1000 mm/năm) , nhìn chung là ẩm ướt. 

  Ôn đới lục địa :

  +Mùa đông lạnh ,khô , mùa hè nóng,

  +Mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )