Câu 1:Nhận xét về thời gian các cơn bão đổ bộ vào nước ta? Câu 2:Tháng nào có nhiều cơn bão đổ bộ vào nước ta? Mình ko cần gấp cám ơn trước

Question

Câu 1:Nhận xét về thời gian các cơn bão đổ bộ vào nước ta?
Câu 2:Tháng nào có nhiều cơn bão đổ bộ vào nước ta?
Mình ko cần gấp cám ơn trước

Euphemia 1 year 2021-08-18T19:09:06+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:11:04+00:00

  Câu 1:

  Thường kéo dài 2-3 tháng.

  Muộn dần từ Bắc vào Nam.

  Mùa bão từ tháng 6-11.

  Câu 2:

  Tháng 9 và tháng 10 là tháng có nhiều bão.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )