Câu 1;Ngành công nghiệp không phải thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long là * A. thủy điện. B. sản xuất hàng tiêu dùng. C. sản xuất vật liệu xây dựng.

Question

Câu 1;Ngành công nghiệp không phải thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long là *
A. thủy điện.
B. sản xuất hàng tiêu dùng.
C. sản xuất vật liệu xây dựng.
D. chế biến lương thực thực phẩm.
Caau2 Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có *
A. năng suất lúa cao nhất cả nước.
B. diện tích trồng lúa lớn nhất cả nước.
C. sản lượng lúa lớn nhất.
D. diện tích và sản lượng lúa cao nhất cả nước.

Aliyah 2 years 2021-08-30T18:57:34+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:58:43+00:00

  1.C

  2.B

  0
  2021-08-30T18:59:25+00:00

  1.C

  2.B

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )