Câu 1:Hồ nào ở nước ta có nguồn gốc từ miệng núi lửa? -Hồ Tơ-Nưng -Hồ Ba Bể -Hồ Hoàn Kiếm -Hồ Kẻ Gỗ Câu 2:Sông nào sau đây là phụ lưu của sông Hồng?

Question

Câu 1:Hồ nào ở nước ta có nguồn gốc từ miệng núi lửa?
-Hồ Tơ-Nưng
-Hồ Ba Bể
-Hồ Hoàn Kiếm
-Hồ Kẻ Gỗ
Câu 2:Sông nào sau đây là phụ lưu của sông Hồng?
+Học sinh trả lời nhiều đáp án
-Sông Kinh Thầy
-Sông Đáy
-Sông Lô
-Sông Chảy
Câu 3:Hồ Titicaca nằm ở lục địa nào? *
-Phi
-Bắc Mĩ
-Nam Mĩ
-Nam Cực

Letitia 1 year 2021-08-27T11:35:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:36:35+00:00

  Câu 1 .  Hồ Tơ-Nưng

  Câu 2 . -Sông Kinh Thầy

  Sông Chảy

  Câu 3 .  Phi

  0
  2021-08-27T11:36:51+00:00

  Câu 1:Hồ nào ở nước ta có nguồn gốc từ miệng núi lửa?

  -Hồ Tơ-Nưng

  -Hồ Ba Bể

  -Hồ Hoàn Kiếm

  -Hồ Kẻ Gỗ

  Câu 2:Sông nào sau đây là phụ lưu của sông Hồng?

  +Học sinh trả lời nhiều đáp án

  -Sông Kinh Thầy

  -Sông Đáy

  -Sông Lô

  -Sông Chảy

  Câu 3:Hồ Titicaca nằm ở lục địa nào? *

  -Phi

  -Bắc Mĩ

  -Nam Mĩ

  -Nam Cực

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )