Câu 1 Hiện tượng ô nhiễm môi trường biển có biểu hiện nào sau đây? * A. Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh. B. Đường bờ biển có nhiều bãi bồi phù sa.

Question

Câu 1 Hiện tượng ô nhiễm môi trường biển có biểu hiện nào sau đây? *
A. Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh.
B. Đường bờ biển có nhiều bãi bồi phù sa.
C. Nguồn lợi hải sản bị suy giảm đáng kể.
D. Độ mặn của nước biển giảm.
Câu 2 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết thứ tự từ bắc xuống nam của các bãi biển sau? *
A. Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô.
B. Cửa Lò, Sầm Sơn, Lăng Cô, Thiên Cầm.
C. Sầm Sơn, Thiên Cầm, Cửa Lò, Lăng Cô.
D. Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Thiên Cầm.

Bernice 2 years 2021-08-30T18:53:42+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:54:44+00:00

  1. D

  2. B

  0
  2021-08-30T18:55:31+00:00

  Câu 1 Hiện tượng ô nhiễm môi trường biển có biểu hiện nào sau đây? *

  A. Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh.

  B. Đường bờ biển có nhiều bãi bồi phù sa.

  C. Nguồn lợi hải sản bị suy giảm đáng kể.

  D. Độ mặn của nước biển giảm.

  Câu 2 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết thứ tự từ bắc xuống nam của các bãi biển sau? *

  A. Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô.

  B. Cửa Lò, Sầm Sơn, Lăng Cô, Thiên Cầm.

  C. Sầm Sơn, Thiên Cầm, Cửa Lò, Lăng Cô.

  D. Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Thiên Cầm.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )