cau 1 Em hieu the nao la che do chu no Aten Cau 2 hay gioi thieu mot vai thanh tuu van hoa co dai( hoac trung dai) m em thich nhat Giup mik vs a

Question

cau 1 Em hieu the nao la che do chu no Aten
Cau 2 hay gioi thieu mot vai thanh tuu van hoa co dai( hoac trung dai) m em thich nhat
Giup mik vs a

Xavia 2 years 2021-08-18T13:42:27+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:43:29+00:00

  câu 1: chế độ chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy gắn liền với sự xuất hiện sở hữu tư nhân và sự hình thành những giai cấp đầu tiên – giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ.trong đó

  + chủ nô là giai cấp thống trị, quyền lực kinh tế và sở hữu rất nhiều nô lệ

  + nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô. 

  câu 2: trong những thành tựu to lớn về văn hóa của thời kỳ cổ đại, em thích nhất là thành tựu văn hóa về chữ viết. cá nhân em cho rằng, đây cũng là một khám phá lớn nhất của nhân loại, giúp cho con người có thể giao tiếp, bày tỏ suy nghĩ của mình qua ngôn ngữ và tạo một bước tiến vượt bậc cho nhân loại sau này, là cái nôi cho hàng loạt những thành tựu về văn hóa ở những lĩnh vuc khác nhau ra đời.

  (câu 2 ở đây là ý kiến cá nhân của mình :v, bạn cũng có thể tham khảo để đưa ra thành tựu mà bạn thích nhất nhé)

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )