Câu 1: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là: * A. Đồi núi B. Đồng bằng C. Bán bình nguyên D. Đồi trung du Câu 2: Địa

Question

Câu 1: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là: *
A. Đồi núi
B. Đồng bằng
C. Bán bình nguyên
D. Đồi trung du
Câu 2: Địa hình thấp dưới 1000m chiếm khoảng bao nhiêu % của phần đất liền Việt Nam: *
A. 55%
B. 65%
C. 75%
D. 85%
Câu 3: Dãy núi cao nhất nước ta là: *
A. Hoàng Liên Sơn
B. Pu Đen Đinh
C. Pu Sam Sao
D. Trường Sơn Bắc
Câu 4: Hướng nghiêng của địa hình Việt Nam: *
A. Tây-Đông
B. Bắc – Nam
C. Tây Bắc-Đông Nam
D. Đông Bắc – Tây Nam
Câu 5: Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn *
A. Tiền Cambri
B. Cổ sinh
C. Trung sinh
D. Tân kiến tạo
Câu 6: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là: *
A. Tây bắc-đông nam và vòng cung
B. Tây bắc-đông nam và tây-đông
C. Vòng cung và tây-đông
D. Tây-đông và bắc- nam
Câu 7: Các cao nguyên badan phân bố ở: *
A. Đông Bắc
B. Tây Bắc
C. Bắc Trung Bộ
D. Tây Nguyên
Câu 8: Địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước ta là: *
A. Địa hình cacxtơ
B. Địa hình đồng bằng
C. Địa hình bán bình nguyên
D. Địa hình cao nguyên
Câu 9: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo *
A. Địa hình cacxtơ
B. Địa hình đồng bằng
C. Địa hình đê sông, đê biển
D. Địa hình cao nguyên
Câu 10 : Địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo những nhân tố chủ yếu: *
A. Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo
B. Hoạt động ngoại lực: khí hậu, dòng nước…
C. Hoạt động của con người
D. Cả 3 nhân tố trên

Imelda 2 years 2021-08-30T11:09:31+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:10:57+00:00

  1 A

  2 D

  3 B

  4 C

  5 A

  6 A

  7D

  8 d

  9A

  10 D

  0
  2021-08-30T11:11:12+00:00

  Câu 1: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là: *

  A. Đồi núi

  B. Đồng bằng

  C. Bán bình nguyên

  D. Đồi trung du

  Câu 2: Địa hình thấp dưới 1000m chiếm khoảng bao nhiêu % của phần đất liền Việt Nam: *

  A. 55%

  B. 65%

  C. 75%

  D. 85%

  Câu 3: Dãy núi cao nhất nước ta là: *

  A. Hoàng Liên Sơn

  B. Pu Đen Đinh

  C. Pu Sam Sao

  D. Trường Sơn Bắc

  Câu 4: Hướng nghiêng của địa hình Việt Nam: *

  A. Tây-Đông

  B. Bắc – Nam

  C. Tây Bắc-Đông Nam

  D. Đông Bắc – Tây Nam

  Câu 5: Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn *

  A. Tiền Cambri

  B. Cổ sinh

  C. Trung sinh

  D. Tân kiến tạo

  Câu 6: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là: *

  A. Tây bắc-đông nam và vòng cung

  B. Tây bắc-đông nam và tây-đông

  C. Vòng cung và tây-đông

  D. Tây-đông và bắc- nam

  Câu 7: Các cao nguyên badan phân bố ở: *

  A. Đông Bắc

  B. Tây Bắc

  C. Bắc Trung Bộ

  D. Tây Nguyên

  Câu 8: Địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước ta là: *

  A. Địa hình cacxtơ

  B. Địa hình đồng bằng

  C. Địa hình bán bình nguyên

  D. Địa hình cao nguyên

  Câu 9: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo *

  A. Địa hình cacxtơ

  B. Địa hình đồng bằng

  C. Địa hình đê sông, đê biển

  D. Địa hình cao nguyên

  Câu 10 : Địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo những nhân tố chủ yếu: *

  A. Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo

  B. Hoạt động ngoại lực: khí hậu, dòng nước…

  C. Hoạt động của con người

  D. Cả 3 nhân tố trên

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )