Câu 1; A ; trình bày kết quả ; ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lạp của các thuộc địa anh ở bắc mĩ B ; vì sao nói công xã pải là nhà n

Question

Câu 1; A ; trình bày kết quả ; ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lạp của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
B ; vì sao nói công xã pải là nhà nước kiểu mới
Câu 2 ; A ; trình bày quá trình xâm lược thế giới của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
B ; em có nhận xét gì về tính chất của cách mạng tân hợi ( 1911)
Câu 3 ; vì sao khu vực đông nam á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây ? em hãy liên hệ vs việt nam trong bối cảnh đó
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP EM Ạ MAI EM THI RỒI Ạ ; AI TRẢ LỜI ĐÚNG EM VOTE 5 SAO Ạ

Joyce 1 year 2021-08-19T18:00:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:01:53+00:00

  câu 1
  A.
  *kết quả
  – thừa nhận nền độc lập của 13∈địa 
  -hợp chủng quốc mĩ ra đời(USA)
  -1787 ban hành hiến pháp→mĩ là nc cộng hòa lên ban  đứng đầu là tổng thống
  *ý nghĩa:
  -cuộc chiến tranh giành độc lập thực chất là cuộc cách mạng tư sản
  -lật đổ sự thống trị của thực dân anh  
  -mở đg   cho cách mạng tư bản phát triển
  *hạn chế:cũng giống như cuộc cách mạng tư sản đây là cuộc cách mạng  k triệt để
  B . vì công xã phục vụ cho nhân dân lao động, đảm bảo quyền lm chủ của nhân dân
  câu 2  
  A,
   I. tình hình các nc anh pháp mĩ đức
  1, anh
  a)kinh tế 
  – công nghiệp trước 1870 đứng đầu thế giới sau 1870 tụt xuống đứng thứ 3  thế giới sau mĩ , đức
  -dẫn đầu xuất khẩu tư bản, thương mại và hệ thống ∈ địa
  -nhiều công ti độc quyền về cn và tài chính ra đời→ chi phối về kt đất nc
  b)chính trị
  *đối nội:
  -anh là nc quân chủ lập hiến:
  -2 đảng tự do và bảo thủ thay nhau cầm quyền
  *dối ngoại:
  -đẩy mạnh chính sách xâm lược ∈ địa
  -1914:diện tích ∈ địa anh lên đến 33 triệu  km²
  *đ²:    chủ nghĩa đế qốc thực dân
  2.pháp
  a)kinh tế
  -cn: trước 1870 đứng thưs 2 thế giới sau 1870 tụt xuống thứ 4 thế giới (sau mĩ, đức, anh)
  -phát triển ngành khai mỏ,   luyện kim, chế tạo ô tô,..
  – xuất hiện các cty độc quyền chi phối đất nc
  *đ²:”chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”
  b chính trị
  *đối nội:
  -theo chế độ cộng hòa
  -thi hành chính sách đàn áp nhân dân
  *đối ngoại: tăng cường chạy đua vũ trang và sâm lược ∈ địa
  3, đức
  a) kinh tế
  -trước năm 1870 cn đứng thứ 3 trên thế giới sau năm 1871 phát triển nhanh đứng thứ 2 thế giới  sau mĩ
  – nhiều cty độc quyền ra đời : luyện kim, than đá, sắt thép ,…chi phối nền kt
  b ) chính sách 
  *đối nội:
  chế độ  quân chủ lập hiên s theo thể chế liên bang
  -đề cao chủ tộc dàn áp phong trào công nhân , truyền bá bạo lực 
  *đối ngoại:
  -tích cực chạy đua vũ trang 
  – hung hăng dùng bạo lực chia lại thị trường 
  *đ²: ” chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”
  4. mĩ 
  a)kinh tế
  ….
  b) chính trị
  …..
  B.
  là cuộc cách mạng k triệt để,k thủ tiêu đc giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.
  câu 3
  -vì đông nam á là có vị trí địa lí quan trọng, phong phú và  có nhiều tài nguyên, có nhiều đất đai, nhiều nc trên lục địa và hải đảo .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )