Cần một bài thuyết trình ngắn về văn hóa cổ đại phương đông No internet????

Question

Cần một bài thuyết trình ngắn về văn hóa cổ đại phương đông
No internet????

Joyce 2 years 2021-08-30T10:31:14+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:32:59+00:00

  =>Văn hoá của những quốc gia cổ đại phương Đông có những thành tựu rực rỡ :

  – Lịch và thiên văn học: có tác dụng rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

  – Chữ viết: Ban đầu là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng ý, tượng thanh.

   Toán học: các công thức sơ đẳng về hình học, các bài toán đơn giản về số học.

  – Kiến trúc: Hàng loạt các công trình kiến trúc

  =>Tôn giáo chủ yếu: Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo

  @Ngoclinh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )