Cần mn giúp mình câu 12 trong hôm nay nha, mình đang cần gấp !!!

Question

Cần mn giúp mình câu 12 trong hôm nay nha, mình đang cần gấp !!!
can-mn-giup-minh-cau-12-trong-hom-nay-nha-minh-dang-can-gap

Daria 2 years 2021-08-31T06:16:11+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:17:19+00:00

  –> Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và bọn phản động tay sai (mâu thuẫn dân tộc)

  *Mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam sau thế chiến thứ nhất là mâu thuẫn dân tộc vì nhân dân Việt Nam không chỉ chịu sự bóc lột, áp bức nặng nề về kinh tế mà còn phải chịu nỗi nhục mất nước. Độc lập dân tộc là quyền cơ bản nhất của 1 quốc gia .Đó là khát vọng ,là mong mỏi của các dân tộc bị áp bức ,trong đó có Việt Nam. Cho nên nhân dân ta phải đấu tranh để giành lại quyền độc lập dân tộc ấy từ tay kẻ thù xâm lược (thực dân Pháp và bọn phản động tay sai)

   –> Chọn B

  #học_giỏi 

  0
  2021-08-31T06:18:09+00:00

  chọn đáp án A

  do thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa, xã hội phân hóa ngày càng sâu sắc. Những giai cấp cũ như giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân vẫn còn, giờ lại xuất hiện thêm những giai cấp và những tầng lớp mới. Họ đều có những tư tưởng riêng, nên tiến hành cuộc đấu tranh cứu nước theo con đường riêng của mình. Đó chính là những điều kiện mới bên trong, rất thuận lợi cho cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta từ sau thế giới chiến tranh thứ nhất mà xu hướng tất yếu đưa tới thuận lợi là con đường cách mạng vô sản.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )