cần làm gì để môi trường sạch đẹp? bỏ rác vào thùng rác, khuyên mọi người bỏ rác vào thùng rác, ko xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định.

Question

cần làm gì để môi trường sạch đẹp? bỏ rác vào thùng rác, khuyên mọi người bỏ rác vào thùng rác, ko xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định.

Dilys 2 years 2021-08-24T19:37:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T19:39:06+00:00

  Khuyên mọi người bỏ rác vào thùng rác

  0
  2021-08-24T19:39:37+00:00

  bỏ rác vào thùng rác, khuyên mọi người bỏ rác vào thùng rác, ko xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )