Cách tính thu nhập bình quân đầu người và cho VD

Question

Cách tính thu nhập bình quân đầu người và cho VD

Alethea 1 year 2021-08-18T19:18:55+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T19:20:38+00:00

    cách tính : thu nhập bình quân đầu người =GDP÷số dân

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )