Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là dựa vào A. Nguồn gốc của sản phẩm. B. Trình độ khoa học kĩ thuật. C. Công dụng kinh tế của sản

Question

Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là dựa vào
A. Nguồn gốc của sản phẩm.
B. Trình độ khoa học kĩ thuật.
C. Công dụng kinh tế của sản phẩm.
D. Tính chất tác động vào đối tượng lao động.

Viva 2 years 2021-08-23T03:35:31+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:36:52+00:00

  Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là dựa vào

  A. Nguồn gốc của sản phẩm.

  B. Trình độ khoa học kĩ thuật.

  C. Công dụng kinh tế của sản phẩm.

  D. Tính chất tác động vào đối tượng lao động.

  0
  2021-08-23T03:37:13+00:00

  C

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )