cách mạng tân hợi đã đạt được những thành tựu gì?

Question

cách mạng tân hợi đã đạt được những thành tựu gì?

Jena 1 year 2021-08-19T19:04:10+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:05:37+00:00

  $\text{- Lật đổ chế độ phong kiến.}$

  $\text{- Thành lập chế độ Cộng Hòa.}$

  $\text{- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.}$

  0
  2021-08-19T19:05:44+00:00

  + Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.

  + Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  + Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )