Cách đọc nốt nhạc (Đô, Rê, Mi, PHA, SON, LA, SI, ) BÀI thật là hay. Môn âm nhạc

Question

Cách đọc nốt nhạc (Đô, Rê, Mi, PHA, SON, LA, SI, ) BÀI thật là hay. Môn âm nhạc

Verity 2 years 2021-08-23T08:16:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:17:59+00:00

  son la son son mi son đô mi la son son

  son la son son mi la la la son mi re

  son la son son mi son son son đô đô la

  la đô la đô son la mi son đô đô đô

  0
  2021-08-23T08:18:24+00:00

  Son lá son son mì son đồ mi lá son son Son lá son son mì lá lá lá son mi rề

  Son lá son son mì son son son đố đố la

  La đố la đố sòn la mì son đố đố đố

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )