Các bước để nhận xét biểu đồ lượng mưa, giúp mình mình quên rồi

Question

Các bước để nhận xét biểu đồ lượng mưa, giúp mình mình quên rồi

Edana 2 years 2021-08-18T13:55:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:56:44+00:00

  B1. Trình bày

  – Lượng mưa cao nhất – tháng mấy

  – Lương mưa thấp nhất – tháng mấy

  – Các thang mùa mưa , các thang mùa khô

  – Tổng lượng mưa 

  – Lượng mưa trung bình

  B2. Kết luận

  -Nhận cét lượng mưa của biểu đồ

  0
  2021-08-18T13:56:45+00:00

  1. Tháng có lượng mưa cao nhất:..mm, tháng…. 

  2. Tháng có lượng mưa thấp nhất:…mm, tháng… 

  3. Tổng lượng mưa: lấy 12 tháng cộng lại

  4. Chênh lệch lượng mưa: lấy tháng cao trừ tháng thấp

  5. Lượng mưa trung bình: tổng lượng mưa chia 12

  6. Mùa mưa: từ tháng…đến tháng…, mưa mùa… 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )