C1: nối a vs b A B 1.221-206TCN

Question

C1: nối a vs b
A B
1.221-206TCN a.Hán
2.206TCN-220 b.Nguyên
3.618-907 c.Tống
4.960-1279 d.Đường
5.1271-1368 e.Tần
C2:điền nội dung thích hợp vào chỗ trống,mấy chỗ này là ở đâu
a,Cố Cung
b,Đền Bô-rô-bu-đua
c,Chùa tháp Pa-gan
d,Ăng co vát
e,Đền A-jan-Ta
Ai tìm đc câu sai trong bài thì cho 5 sao

Jocasta 2 years 2021-08-30T18:13:44+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:15:31+00:00

  câu 1

  221-206 TCN là nha tần

  206-220 TCN là nhà hán

  618-907 TCN là đường

  960 – 1279: Nhà Tống

  C2

  Ăng co vátở CAMPUCHIA

  Đền Bô-rô-bu-đua ở IDONEXIA

  Chùa tháp Pa-gan ở MI-AN-MA

  Đền A-jan-Ta ở ÂN ĐỘ

   

     

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )