C1: nối a vs b A B 1.221-206TCN

Question

C1: nối a vs b
A B
1.221-206TCN a.Hán
2.206TCN-220 b.Nguyên
3.618-907 c.Tống
4.960-1279 d.Đường
5.1271-1368 e.Tần
C2:điền nội dung thích hợp vào chỗ trống,mấy chỗ này là ở đâu
a,Cố Cung
b,Đền Bô-rô-bu-đua
c,Chùa tháp Pa-gan
d,Ăng co vát
e,Đền A-jan-Ta
Ai tìm đc câu sai trong bài thì cho 5 sao

Euphemia 2 years 2021-08-30T18:21:42+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:23:39+00:00

  c1

  a.Nước Hán thời Tây Sở (206-202 TCN )

  b.Nguyên1271-1368 (1271- 1279)

  c.Tống 960 đến 1279, 

  d.Đường 618-907

  e.Tần 221-206TCN

  c2

  Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia được xây dựng từ đầu thế kỉ XII.

  Chùa hang Ajanta là một trong những di sản lớn nhất về đạo Phật còn lưu giữ được đến ngày nay. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )