C1: nối a vs b A B 1.221-206TCN

Question

C1: nối a vs b
A B
1.221-206TCN a.Hán
2.206TCN-220 b.Nguyên
3.618-907 c.Tống
4.960-1279 d.Đường
5.1271-1368 e.Tần
C2:điền nội dung thích hợp vào chỗ trống,mấy chỗ này là ở đâu
a,Cố Cung
b,Đền Bô-rô-bu-đua
c,Chùa tháp Pa-gan
d,Ăng co vát
e,Đền A-jan-Ta
Ai tìm đc câu sai trong bài thì cho 5 sao

Keelin 2 years 2021-08-30T18:31:39+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:32:45+00:00

  C1:

  1 – a

  2 – e

  3 – d

  4 – c

  5 –b 

  C2:

  a, Cố cung Bắc Kinh, Trung Quốc

  b, Đền Bô-rô-bu-đuaIn-đô-nê-xi-a

  c, Chùa tháp Pa-ganẤn Độ

  d, Ăng co vátCampuchia

  e, Đền A-jan-TaẤn Độ

  Chúc bạn học tốt!

  @duonghaophuong 

  (Yêu cầu ko coppy dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của chủ ctl – Bài hoàn toàn tự làm có tham khảo mạng)

  Cho mik xin ctlhn nhé

  0
  2021-08-30T18:33:05+00:00

  C1

  1,a

  2,e

  3,d

  4,c

  5,b

  C2

  a, cố cung thuộc trung quốc 

  b, Đền Bô-rô-bu-đu  ở in đô-nê-xi-a

  c, Chùa tháp Pa-gan thuộc trung tâm của myanma

  d, ăng co vát ở campuchia

  e, Đền A-jan-Ta ở ấn độ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )