Bộ luật hình thư ra đời có ý nghĩa j (Mn trả lời đúng ý nhen) Mơn mn trc ạ:)

Question

Bộ luật hình thư ra đời có ý nghĩa j
(Mn trả lời đúng ý nhen)
Mơn mn trc ạ:)

Alma 2 years 2021-08-18T13:14:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:15:18+00:00

  Bộ luật hình thư ra đời có ý nghĩa:

  – Quy định bảo vệ nhà vua, cung điện, bảo vệ công chúa và tài sản của nhân dân.

  – Bảo vệ sức sản xuất nông nghiệp.

  – Xử lí nghiêm những người có tội.

  0
  2021-08-18T13:15:27+00:00

  – Ônr định trật tự xã hội ,sử phạt nghiêm những người có tội

  – Bảo vệ vua và cung điện

  – Bảo vệ của công và tài sản của nhân dân

  – nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )