biển việt nam có những giá trị gì ? để khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên biển , theo em cần phải làm gì?

Question

biển việt nam có những giá trị gì ? để khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên biển , theo em cần phải làm gì?

Verity 1 year 2021-08-27T11:25:24+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:27:20+00:00

  Biển Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế của nhân dân. Biển góp phần phát triển kinh tế, giao thông biển, an ninh quốc gia, du ịch…

  Để khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên biển:

  – Khai thắc hợp lí nguồn tài nguyên

  – giữ gìn môi trường biển 

  – Xử lí nghiêm hành vi phá hoại môi trương biển.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )