Bên cạnh những quy luật chung, sự phát triển của xã hội còn bị quy định bởi A.nhận thức của con người B.hoạt động của con người C

Question

Bên cạnh những quy luật chung, sự phát triển của xã hội còn bị quy định bởi
A.nhận thức của con người
B.hoạt động của con người
C.những quy luật tiếng
D.sự phát triển khoa học

Doris 1 year 2021-08-18T19:18:34+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:19:53+00:00

  a mình nghĩ nó là quan trọng nhất…lm j thì lm con người ko nhận thức thì bó tay

  0
  2021-08-18T19:20:12+00:00

  A

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )