Bằng những hiểu biết của em hãy chứng minh rằng đến cuối thế kỉ 19 chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Giúp mk với mk sắp hết hạn rồi.

Question

Bằng những hiểu biết của em hãy chứng minh rằng đến cuối thế kỉ 19 chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Giúp mk với mk sắp hết hạn rồi. Cảm ơn

Winifred 1 year 2021-08-31T23:47:13+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T23:48:39+00:00

    Anh cũng từ bỏ chính sách bảo hộ của mình như là chấp nhận bởi chủ nghĩa trọng thương. Trong thế kỷ 19, Richard Cobden và John Bright, người dựa niềm tin của họ trên trường Manchester, đã khởi xướng một phong trào để giảm thuế. Vào những năm 1840, Anh đã áp dụng chính sách bảo hộ ít hơn, với việc bãi bỏ Luật Ngô và Đạo luật Điều hướng.Anh giảm thuế quan và hạn ngạch, phù hợp với sự ủng hộ của David Ricardo đối với thương mại tự do.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )