Bài quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Question

Bài quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
bai-qua-trinh-phat-trien-cua-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-su-tan-ra-cua-he-thong-thuoc-dia

Fiona 2 years 2021-08-31T07:10:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:12:11+00:00

  * Năm 1945 đến thế kỉ XX:

  – Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ và Ai Cập

  – Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập .

  => Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

  * Năm 1960 đến thế kỉ XX:

  – Đến đầu những năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.

  – Tháng 4/1974, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.

  * Năm 1970 đến thế kỉ XX:

  – Cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới “hình thức chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai”.

  – Vì thế chính quyền thực dân đã phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen

  => Sụp đổ hoàn toàn

  0
  2021-08-31T07:12:34+00:00

  =))

  bai-qua-trinh-phat-trien-cua-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-su-tan-ra-cua-he-thong-thuoc-dia

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )