Bài 43,44 nha Đề bài 1.Trình bày đặc điểm dân cư trung và nam mỹ.Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở trung và nam mỹ 2.Trình bày

Question

Bài 43,44 nha
Đề bài 1.Trình bày đặc điểm dân cư trung và nam mỹ.Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở trung và nam mỹ
2.Trình bày tình hình phát triển kinh tế ở Trung và Nam Mỹ.Nêu sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mỹ
Giúp mình với cần gấp ạ

Miranda 2 years 2021-08-31T05:55:31+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T05:56:35+00:00

  Qúa trình đô thị hóa diễn ra nhanh trong bối cảnh hiện nay là điều rất tốt. Tuy nhiên, đô thị hóa diễn ra nhanh trong khi nền kinh tế còn chưa phát triển, chủ yếu là đô thị hóa tự phát thì lại gây nên rất nhiều những vấn đề xã hội nảy sinh như:

  • Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm
  • Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều
  • An ninh, trật tự xã hội…

  Câu 2:

  a. Các hình thức sử dụng trong nông nghiệp
  có 2 hình thức:
  – Tiểu điền trang.
  – Đại điền trang.
  – Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý. Nền nông nghiệp của nhiều nước còn sự lệ thuộc vào nước ngoài .

  b. Các ngành nông nghiệp

  – Ngành trồng trọt:
  + Nông sản chủ yếu : cây Công nghiệp và cây ăn quả .
  + Một số nước phát triển lương thực (Nam Mĩ)
  – Ngành trồng trọt mang tính độc cạnh do lệ thuộc vào nước ngoài.
  – Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ phải nhập lương thực và thực phẩm.

  + Ngành chăn nuôi đánh bắt cá:
  – Phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, cừu, lạc đà…
  – Pê-ru có ngành đánh bắt cá biển với sản lượng cao trên thế giới.

  Đất đai phần lớn nằm trong tay địa chủ và các công ti tư bản nước ngoài. Các đại điền chủ chỉ chiếm chưa tới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất đai canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

  – Người nông dân Trung và Nam Mĩ chỉ sở hữu những mảnh đất bé nhỏ, một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê.

  Chính sự bất hợp lí này đã làm kìm hãm sự phát triển nông nghiệp, vì người dân không có điều kiện cải tiến kĩ thuật canh tác, bị lệ thuộc vào các đại điền chủ; trong khi trên diện tích lớn của đại điền chủ canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp. Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vừa xuất khẩu nông sản nhiệt đới, vừa nhập khẩu lương thực.

  0
  2021-08-31T05:57:08+00:00

  Những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ?

  Bài làm:

  Qúa trình đô thị hóa diễn ra nhanh trong bối cảnh hiện nay là điều rất tốt. Tuy nhiên, đô thị hóa diễn ra nhanh trong khi nền kinh tế còn chưa phát triển, chủ yếu là đô thị hóa tự phát thì lại gây nên rất nhiều những vấn đề xã hội nảy sinh như:

  • Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm
  • Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều
  • An ninh, trật tự xã hội…

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )