B. PANUTO: Piliin sa ilalim ng bawat bilang ang pinakamalapit na layunin ng pahayag,
Isulat ang tamang sagot sa patlang bago

Question

B. PANUTO: Piliin sa ilalim ng bawat bilang ang pinakamalapit na layunin ng pahayag,
Isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang,
6. Ilalagay ko ito sa kahon kasama ng iba pang bagay na mahalaga sa buhay ko.
A. Gagamiting ebidensya
C. Magsisilbing alaala
B. Ibibilang na koleksyon
D. Mamahalin niya
7. Sa unang pagtapak ni Teddy sa silid-aralan, hindi ko agad siya nagustuhan
A. Mahina ang bata
C. Marusing ang bata
B. Mainit ang dugo niya sa bata D. Napakalikot na bata
8. Nang ipahid ko ang pabango sa likod ng aking tainga, lahat ng batang babae’y pumila
upang magpapahid din.
A. Gustong magpabili ng pabango C. Nagkatuwaan lang ang mga bata
B. Nagustuhan nila ang pabango
D. Naiinggit sila sa guro
9. Umupo ako at lumuluha habang nireresolba ang pakikisalamuha ko kay teddy.
A. Nakadama ng pag-uusig ng budhi ang guro sa mga ginawa niya kay Tedy.
B. Nahihiya siyang inalala ang mga nagging trato niya kay Teddy​

Delwyn 2 years 2021-08-18T13:37:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:39:00+00:00

  Answer:

  1. C
  2. D
  3. B
  4. D
  5. A

  MARK ME AS YOUR BOYFRIEND…CHARROT HAHAHA

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )