a.Trình bày tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta. b.Nêu những thuận lợi và khó khăn của khí hậu nước ta đối với sản xuất và đời sống.

Question

a.Trình bày tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta.
b.Nêu những thuận lợi và khó khăn của khí hậu nước ta đối với sản xuất và đời sống.

Jocasta 1 year 2021-08-31T23:04:00+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:05:11+00:00

  1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

  – Tính chất nhiệt đới:

  + Nhiệt độ trung bình năm cao > 21 độ C.

  + Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng.

  + Số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000 giờ/ năm

  – Tính chất gió mùa: Một năm có 2 mùa gió:

  + Gió mùa đông: lạnh, khô.

  + Gió mùa hạ: nóng, ẩm.

  – Tính chất ẩm:

  + Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 – 2000 mm/năm.

  + Độ ẩm không khí > 80%. 

   

  a)Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

  -Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa tạo điều kiện cho chúng ta phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Cần tận dụng mặt thuận lợi này để không ngừng nâng cao năng suất cây trồng và nhanh chóng phục hồi lớp phủ thực vật trên đất trống bằng mô hình nông-lâm kết hợp.

  -Tính chất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu gây khó khăn cho hoạt động canh tác, cơ cấu cây trồng, kế hoạch thời vụ, phòng chống thiên tai, phòng trừ dịch bệnh….trong sản xuất nông nghiệp.

  b)Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống.

  -Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa tạo thuận lợi cho nước ta phát triển các ngành kinh tế như lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, du lịch…. Và đẩy mạnh hoạt động khai thác, xây dựng….nhất là vào mùa khô.

  -Tuy nhiên, các khó khăn, trở ngại cũng không ít:

  +Các hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác….chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hậu, chế độ nước của sông ngòi.

  +Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.

  +Các thiên tai như mưa bão, lũ lụt, hạn hán hằng năm gây tổn thất rất lớn cho mọi ngành sản xuất, thiệt hại về người và tài sả

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )