a .nêu vị trí và đặc điểm (nhiệt độ ,lượng mưa ,gió thổi) của khi hậu nhiệt đới. b.Nêu vị trí và đặc điểm (nhiệt độ ,lượng mưa ,gió thổi) của khi hậu

Question

a .nêu vị trí và đặc điểm (nhiệt độ ,lượng mưa ,gió thổi) của khi hậu nhiệt đới.
b.Nêu vị trí và đặc điểm (nhiệt độ ,lượng mưa ,gió thổi) của khi hậu ôn đới.
c.Nêu vị trí và đặc điểm (nhiệt độ ,lượng mưa ,gió thổi) của khi hậu hàn đới.

Xavia 1 year 2021-08-19T18:42:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:43:46+00:00

  a) 

  – Vị trí: Từ 23o27’B đến 23o27’N.

  – Đặc điểm: Nóng quanh năm.

  – Gió: Tín phong.

  – Lượng mưa: 1000-2000mm.

  b)

  – Vị trí: 23o27’B đến 66o33’B; 23o27’N đến 66o33’N.

  – Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rõ trong năm.

  – Gió: Tây ôn đới.

  – Lượng mưa: 500-1000mm.

  c)

  – Vị trí: 66o33’B đến Cực Bắc; 66o33’N đến Cực Nam.

  – Đặc điểm: Khí hậu lạnh giá, băng tuyết quanh năm.

  – Gió: Đông cực.

  – Lượng mua: <500mm.

  0
  2021-08-19T18:43:52+00:00

  a) – Vị trí của khí hậu nhiệt đới là:

  + Nằm ở khoảng từ vĩ tuyến 5 độ đến chí tuyến ở cả hai bán cầu

  – Đặc điểm khí hậu nhiệt đới là:

  + Nhiệt độ: khô hạn, càng gần chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn; nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C. Tuy nóng quanh năm, nhưng vẫn có sự thay đổi theo mùa.

  + Lượng mưa: trung bình năm từ 500mm đến 1500mm, chủ yếu tập trung vào mùa mưa

  + Gió thổi: Mùa hạ có gió thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới; mùa đông gió mùa đông thổi thành từng đợt.

  b) – Vị trí khí hậu ôn đới là:

  + Nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu. 

  + Phần lớn diện tích đất nổi của đới nằm ở bán cầu Bắc, chỉ có một phần nhỏ ở bán cầu Nam

  – Đặc điểm khí hậu ôn đới là:

  + Nhiệt độ: mỗi khi có đợt khí nóng hay đợt khí lạnh tràn đến, nhiệt độ có thể tăng hay giảm 10 độ C – 15 độ C trong vài giờ

  + Lượng mưa: thay đổi theo mùa

  + Gió thổi: gió Tây ôn đới và các khối khí từ đại dương

  c) – Vị trí khí hậu hàn đới là:

  + Nằm trong khoảng từ hai vòng đến hai cực

  – Đặc điểm khí hậu hàn đới là:

  + Nhiệt độ: trung bình luôn dưới -10 độ C, thậm chí xuống đến -50 độ C; mùa hạ thì nhiệt độ cũng có tăng lên, nhưng cũng ít khi vượt quá 10 độ C

  + Lượng mưa: trung bình năm rất thấp ( dưới 500mm )

  + Gió thổi: Tây hàn đới

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )