a) Kể 2 việc làm của em thể hiện năng động sáng tạo trong cuộc sống sinh hoạt b) Kể 2 việc làm của em thể hiện năng suất chất lượng và hiệu quả trong

Question

a) Kể 2 việc làm của em thể hiện năng động sáng tạo trong cuộc sống sinh hoạt
b) Kể 2 việc làm của em thể hiện năng suất chất lượng và hiệu quả trong học tap và lao động

Almira 1 year 2021-08-19T18:16:30+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:17:33+00:00

  a) Việc làm 1: Thu gom rác, phân loại rác tái chế và rác phân hủy để chung tay bảo vệ môi trường nơi e đang sinh hoạt. Có thể thi về các chế tạo về mô hình bằng nhựa để được cung cấp tiền cho việc sinh hoạt

  – Việc làm 2: Có lúc bạn em không có thước để vẽ hình em đã cho bạn mượn của mặc dù hơi lâu nhưng không sao 

  b)

  Trong lao động học tập

  siêng năng, tích cực, chủ động trong học tập, trong lao động. Tìm ra phương pháp học tập tốt nhất cho bản thân và vận dụng vào thực tiễn

  Lao động chăm chỉ làm công việc vừa sức với mình

  Mình xinloi vì đã copyy :((

  0
  2021-08-19T18:18:26+00:00

  Trong sinh hoạt 

  – Tích cực, chủ động, linh hoạt trong mọi công việc.

   – Không thụ động, phụ thuộc vào người khác.

   – Luôn có ý thức đổi mới phương pháp học tập.

   – Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tập thể.

   – Linh hoạt trong cách giải quyết công việc, tình huống trong cuộc sống hằng ngày

  Trong lao động học tập

  siêng năng, tích cực, chủ động trong học tập, trong lao động. Tìm ra phương pháp học tập tốt nhất cho bản thân và vận dụng vào thực tiễn

  Lao động chăm chỉ làm công việc vừa sức với mình

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )