Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây có điểm gì giống và khác nhau về kinh tế xã hội và tổ chức nhà nước ????????????

Question

Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây có điểm gì giống và khác nhau về kinh tế xã hội và tổ chức nhà nước ????????????

Lani 1 year 2021-08-30T02:41:48+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:43:22+00:00

  trung là:đều có sảng xuất nông nhiệp và công nghiệp và một số nghành thủ công và địa chủ và lãnh chúa bót lọt nông dân và nông nô bằng địa tô

                                              khác nhau 

  xã hội phong kiến ở phươn đông thì hi bước vào đã có chế độ quân chủ ,nhưng kết thúc chế độ phong kiến vào thế kỉ 10 thì hoàn thành

  còn xã hội phong kiến phương tây thì vua bị phân tán do lãnh chúa ,nhưng kết thúc và hoàng thành vào thế kĩ 5

  0
  2021-08-30T02:43:40+00:00

  phương đông: nghề nông trồng lúa phát triển . ngoài ra họ còn biết làm gốm chăn nuôi gia súc dệt vải 

  phương tây : nghề thủ công nghiệp và thương nghiệp đặc biệt là ngoại thương rất phát triển 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )