xã hội phong kiến ở phương đông và phương tây khác nhau ở chỗ nào

Question

xã hội phong kiến ở phương đông và phương tây khác nhau ở chỗ nào

Verity 1 year 2021-08-30T03:12:17+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:13:38+00:00

  The best of team – Sakura 

  – Thời gian hình thành :

  + Phương Đông : sớm 

  + Phương Tây : Muộn

  – Thời kì phát triển :

  + Phương Đông : Phát triển chậm

  + Phương Tây : Phát triển phồn thịnh

  – Cơ sở kinh tế :

  + Phương Đông : Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

  + Phương Tây : Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.

  – Giai cấp cơ bản :

  + Phương Đông :Địa chủ và nông dân lĩnh canh

  + Phương Tây :Lãnh chúa và nông nô

  – Thể chế chính trị :

  + Phương Đông : Quân chủ

  + Phương Tây : Quân chủ

  XIN HAY NHẤT

  0
  2021-08-30T03:14:09+00:00

  Xã hội phong kiến ở phương Đông:

  – Hình thành từ rất sớm, từ TK III TCN đến khoảng TK X .

  – Từ TK X đến XV phát triển khá chậm.

  – Thời kì khủng hoảng, từ TK XVI đến XIX và kéo dài 3 TK.

  -Kinh tế: Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

  – Giai cấp: Địa chủ và nông dân lính canh.

  – Thể chế chính trị: quân chủ

  Xã hội phong kiến ở phương tây:

  – Hình thành từ TK V đến TK X , hình thành muộn.

  – Từ TK XI đến XIV phát triển rất phồn thịnh.

  – Thời kì khủng hoảng từ TK XV đến XVI, kết thúc sớm và chuyển sang chủ nghĩa tư bản.

  – Kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.

  – Giai cấp: lãnh chúa và nông nô

  – Thể chế chính trị: quân chủ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )