8. Sự vận động nào sau đây không phải là sự phát triển? A. Bé gái → thiếu nữ → người phụ nữ trưởng thành → bà già B. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước C

Question

8. Sự vận động nào sau đây không phải là sự phát triển?
A. Bé gái → thiếu nữ → người phụ nữ trưởng thành → bà già
B. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước
C. Học lực yếu → học lực trung bình → học lực khá
D. Học cách học → Học như là không học → Không học nhưng như là học → biết cách học.

Alida 1 year 2021-08-19T18:06:31+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T18:07:39+00:00

    0
    2021-08-19T18:07:50+00:00

    D. Học cách học → Học như là không học → Không học nhưng như là học → biết cách học.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )