60 điểm cho ai đúng không cần nhanh. nêu những ý chính của cả bài sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu tâm khoảng gần 30p nữa là

Question

60 điểm cho ai đúng không cần nhanh. nêu những ý chính của cả bài sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu
tâm khoảng gần 30p nữa là phải có bài tại vì bài đó mình nghỉ nên chưa ghi chép được

Delwyn 1 year 2021-08-31T22:41:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:43:05+00:00

  Bạn tham khảo!

  *Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu

  1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu
  – Cuối thế kỉ V các quốc gia cổ đại phương tây bị người Giecs-ma xâm chiếm
  – Phong tước vị : công tước; hầu tước ; bá tước; nam tước…
  – Lãnh chúa phong kiến; nông nô
  2. Lãnh địa phong kiến
  – Lãnh địa phong kiến là vùng đất rộng lớn mà các quý tốc chiếm đạt thành vùng đất riêng
  – Cuộc sống :
  + Lãnh chúa : sống đầy đỉ; xa hoa; không phải lao động
  + Nông nô (người dân) : sống phụ thuộc vào đói nghèo
  + Quyền lực : lãnh chúa có quyền sở hữu tối cao ruộng đất đặt thuế. Đứng đầu là cơ quan luật phát
  + Kinh tế : tự túc khép kín
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-08-31T22:43:31+00:00

  Mk gửi nha ^^ vì mk gửi ảnh nên còn bài của bn đó, mk thoát ra sẽ còn nên h ms đăng đc

  60-diem-cho-ai-dung-khong-can-nhanh-neu-nhung-y-chinh-cua-ca-bai-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )