58.
खालीलपैकी कोणता प्रवाह उष्ण प्रवाह नाही?
(2) ओयाशियो प्रवाह
(1) ब्राझील प्रवाह
(4) सोमाली
(3) गल्फ प्

Question

58.
खालीलपैकी कोणता प्रवाह उष्ण प्रवाह नाही?
(2) ओयाशियो प्रवाह
(1) ब्राझील प्रवाह
(4) सोमाली
(3) गल्फ प्रवाह​

Sophronia 2 years 2021-08-30T15:33:14+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T15:35:03+00:00

    ज्या किनारपट्टी जवळून उष्ण सागरी प्रवाह व हातात त्याठिकाणी तापमान वाढते .

    ज्या किनारपट्टी जवळून उष्ण सागरी प्रवाह जातात तेथे तुलनेने अधिक पाऊस पडतो .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )