ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ

Question

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕੋ ਲੇਖ ਇਨ ਪੰਖਾਬੀ please tell me fast its urgent​ in punjabi not hindi

Vera 2 years 2021-08-30T17:58:45+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T18:00:17+00:00

    okkkkkkkkkkkExplanation:

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )