4) दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करून खाली दर्शवलेल्या प्रकाशकिरणांची नावे सांगा :
A
IN
P
Q
BIN
N!

Question

4) दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करून खाली दर्शवलेल्या प्रकाशकिरणांची नावे सांगा :
A
IN
P
Q
BIN
N!
IM
S
R
C
M M
D
i) किरण AB ii) किरण BC
iii) किरण CD​

Agatha 2 years 2021-08-23T07:20:01+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:21:30+00:00

  Answer:

  ii) किरण BC

  Explanation:

  4) दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करून खाली दर्शवलेल्या प्रकाशकिरणांची नावे सांगा :

  A

  IN

  P

  Q

  BIN

  N!

  IM

  S

  R

  C

  M M

  D

  i) किरण AB ii) किरण BC

  iii) किरण CD

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )