ब) पुढीलपैकी चुकीची विधाने दुरुस्त करून लिहा . .
भारत हा देश स्वयंपूर्ण देश आहे .
२) ‘जलमार्ग हा सर्वात महाग वाहतुकीचा म

Question

ब) पुढीलपैकी चुकीची विधाने दुरुस्त करून लिहा . .
भारत हा देश स्वयंपूर्ण देश आहे .
२) ‘जलमार्ग हा सर्वात महाग वाहतुकीचा मार्ग आहे

Felicity 2 years 2021-08-30T08:31:55+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T08:33:33+00:00

    Explanation:

    7j7i77h7h6u6u6i6j7ji

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )