१) ब्राझीलच्या भूमीकडे येणाऱ्या वाऱ्यांची दिशा लिहा.
२) ब्राझीलमधील कमी तापमानाचा प्रदेश लिहा.
३) या नकाशात कोणकोणत्या भ

Question

१) ब्राझीलच्या भूमीकडे येणाऱ्या वाऱ्यांची दिशा लिहा.
२) ब्राझीलमधील कमी तापमानाचा प्रदेश लिहा.
३) या नकाशात कोणकोणत्या भौगोलिक घटकांचे वितरण दर्शविले आहे?
४) ०° ते ५° उत्तर व ०० ते ५० दक्षिण अक्षांशाच्या प्रदेशात पर्जन्याचे स्वरूप कसे
असेल?
५) नकाशात दाखविलेल्या वाऱ्यांच्या दिशेवरून उत्तर ब्राझीलमध्ये कोणत्या प्रकारचा पाऊस
पडतो?​

Gwyneth 2 years 2021-08-30T10:50:02+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:51:14+00:00

  Answer:

  १) ब्राझीलच्या भूमीकडे येणाऱ्या वाऱ्यांची दिशा लिहा.

  २) ब्राझीलमधील कमी तापमानाचा प्रदेश लिहा.

  ३) या नकाशात कोणकोणत्या भौगोलिक घटकांचे वितरण दर्शविले आहे?

  ४) ०° ते ५° उत्तर व ०० ते ५० दक्षिण अक्षांशाच्या प्रदेशात पर्जन्याचे स्वरूप कसे

  असेल?

  ५) नकाशात दाखविलेल्या वाऱ्यांच्या दिशेवरून उत्तर ब्राझीलमध्ये कोणत्या प्रकारचा पाऊस

  पडतो?

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )