ತಿಹಾರ್ ಎಂಬುದು ದೆಹಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇದು
ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರೂ ಹೌದು. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ) ಶ್ರೀಲಂಕಾ )

Question

ತಿಹಾರ್ ಎಂಬುದು ದೆಹಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇದು
ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರೂ ಹೌದು. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ) ಶ್ರೀಲಂಕಾ ) ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಿ) ನೇಪಾಳ​

Acacia 2 years 2021-08-23T04:17:53+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:19:38+00:00

  Answer:

  ಸಿ ನೇಪಾಳ

  Explanation:

  ತಿಹಾರ್ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ಜನತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

  0
  2021-08-23T04:19:49+00:00

  Answer:

  Thanks for free point dear

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )