2/ Sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ, Nam Mĩ Phân hoá khí hậu Bắc Mĩ Nam Mĩ Nguyên nhân Khí hậu Thực vật Khí hậu Thự

Question

2/ Sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ, Nam Mĩ
Phân hoá khí hậu Bắc Mĩ Nam Mĩ Nguyên nhân
Khí hậu Thực vật Khí hậu Thực vật

Bắc Nam

Tây Đông KT 1000T KT 700T

Thấp cao

Calantha 1 year 2021-08-31T23:18:50+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:20:35+00:00

  – Khí hậu Bắc Mĩ vừa phân hóa theo chiều bắc – nam, vừa phân hóa theo chiều tây – đông.

  + Theo chiều bắc – nam. Bắc Mĩ có 3 kiểu khí hậu khác nhau : hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.

  + Theo chiều kinh tuyến :

  Phía tây kinh tuyến 100° T, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc.

  Phía đông của kinh tuyến 100° T hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  – Nguyên nhân :

  + Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam.

  + Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển, ảnh hưởng của các dòng biển chảy ven bờ tạo ra sự phân hoá đông – tây.

  Ngoài ra sự có mặt của địa hình núi cao dẫn đến sự phân hóa khí hậu theo độ cao, tạo kiểu khí hậu núi cao

  0
  2021-08-31T23:20:47+00:00

  Nguyên nhân:

  Sự phân hóa khí hậu của Bắc Mĩ và Nam Mĩ rất phong phú và đa dạng vì lục địa rộng lớn, trải dài trên nhiều vĩ độ, từ cực bắc đến cận cực nam.

  2-su-phan-hoa-khi-hau-bac-mi-nam-mi-phan-hoa-khi-hau-bac-mi-nam-mi-nguyen-nhan-khi-hau-thuc-vat

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )