1Điểm chung cách mạng ba nước Đông Dương từ 1945 đến 1954 là gì 2Liên Xô là nước như thế nào Sau chiến tranh thế giới thứ hai 3kẻ thù của khu vực Mỹ

Question

1Điểm chung cách mạng ba nước Đông Dương từ 1945 đến 1954 là gì
2Liên Xô là nước như thế nào Sau chiến tranh thế giới thứ hai
3kẻ thù của khu vực Mỹ La Tinh có gì khác So với châu Á và châu Phi

Alma 1 year 2021-08-30T02:58:18+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:59:27+00:00

  1.Điểm chung cách mạng ba nước Đông Dương từ 1945 đến 1954 là: chống Pháp.

  2.Sau CTTG 2, Liên Xô là nước: thắng trận nhưng đồng thời cũng là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất.

  3.Kẻ thù của khu vực Mỹ La Tinh khác so với châu Á và châu Phi là: chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

  0
  2021-08-30T03:00:06+00:00

  1,Điểm chung cách mạng ba nước Đông Dương từ 1945 đến 1954 :

  –>Chung kẻ thù là thực dân Pháp xâm lược 

  2,Liên Xô là nước như thế nào Sau chiến tranh thế giới thứ hai :

  –>Mặc dù là nước thắng trận trong phe đồng minh nhưng Liên Xô phải chịu những tổn thất nặng nề về người và của 

  3,Kẻ thù của khu vực Mỹ La Tinh có gì khác So với châu Á và châu Phi :

  –>Chế độ độc tài thân Mĩ (chủ nghĩa thực dân mới)

  #học_giỏi 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )