17. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan niệm triết học ? A. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã

Question

17. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan niệm triết học ?
A. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng,
B. Mâu thuẫn giữa các học sinh tích cực và các học sinh cá biệt trong lớp
C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm lẫn nhau
D. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Heulwen 1 year 2021-08-19T18:10:56+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:12:07+00:00

  C.Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu lầm lẫn nhau

  0
  2021-08-19T18:12:28+00:00

  C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm lẫn nhau

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )