16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ​

Question

16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ​

Donna 2 years 2021-08-23T03:44:37+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:46:29+00:00

  Answer:

  sorry I don’t know the answer

  Explanation:

  please follow me and Mark me as brainliest

  0
  2021-08-23T03:46:32+00:00

  Sarera nu ekk saman samajna tharam da bhed bhav na karna mark as brainlist

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )