విద్యా అమెరికా వర్సిటీల్లో ఉన్నారు. మొత్తం ఆమె
ఖరారరికాలోని విదేశీ విద్యార్థుల్లో ఇది 16 శాతం,
రాము మొత్తం పదిలక్షల పైచి

Question

విద్యా అమెరికా వర్సిటీల్లో ఉన్నారు. మొత్తం ఆమె
ఖరారరికాలోని విదేశీ విద్యార్థుల్లో ఇది 16 శాతం,
రాము మొత్తం పదిలక్షల పైచిలుకు విదేశీ విద్యా
అమెరికాలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. వీరిద్వారా
రూ.281 లక్షల కోట్లు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు
మోననే చేరుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు విదేశీ విద్యార్థు
ఉందని లో భయాందోళనలు నెలకొనడం మంచిది
ని సర్వే కాదని సర్వే అభిప్రాయపడింది. ఈసారి వారం
మాత్రం
తీయ విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు తగ్గవచ్చని 2 శాతం
చదివే వర్సిటీలు పేర్కొన్నాయి. ముస్లిం వ్యతిరేకత
నుంచి పెరుగుతున్నందువల్ల పశ్చిమాసియా దేశాల
భారత్ నుంచి కూడా విద్యార్థులు మునుపటిలా రాకు
– వివిధ వచ్చని 21 శాతం వర్సిటీలు భావిస్తున్నాయి.
0
రిచారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ సభ్యులు అంతరాత
ప్రబోధం మేరకే ఓటేయాలని ఇందిర ప్రకటించినా
తెరవెనుక రాజకీయాలతో తన అభ్యర్థి వీర గంగా
గెలిపించుకున్నారు. నిజలింగపు కామరాజ్
నాడర్, మొరార్జీ దేశాయ్, అతుల్య ఘోష ఎని
పాటిల్ మొదలైన వారి నుంచి ఇందుకు పార్టీలోనే
తీవ్రమైన అసమ్మతి ఎదురైంది. అయితే లో
గా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచాక వందకు
మంచుకుంది.​

Keelin 2 years 2021-08-18T13:25:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:26:43+00:00

  Explanation:

  విద్యా అమెరికా వర్సిటీల్లో ఉన్నారు. మొత్తం ఆమె

  ఖరారరికాలోని విదేశీ విద్యార్థుల్లో ఇది 16 శాతం,

  రాము మొత్తం పదిలక్షల పైచిలుకు విదేశీ విద్యా

  అమెరికాలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. వీరిద్వారా

  రూ.281 లక్షల కోట్లు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు

  మోననే చేరుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు విదేశీ విద్యార్థు

  ఉందని లో భయాందోళనలు నెలకొనడం మంచిది

  ని సర్వే కాదని సర్వే అభిప్రాయపడింది. ఈసారి వారం

  మాత్రం

  తీయ విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు తగ్గవచ్చని 2 శాతం

  చదివే వర్సిటీలు పేర్కొన్నాయి. ముస్లిం వ్యతిరేకత

  నుంచి పెరుగుతున్నందువల్ల పశ్చిమాసియా దేశాల

  భారత్ నుంచి కూడా విద్యార్థులు మునుపటిలా రాకు

  – వివిధ వచ్చని 21 శాతం వర్సిటీలు భావిస్తున్నాయి.

  0

  రిచారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ సభ్యులు అంతరాత

  ప్రబోధం మేరకే ఓటేయాలని ఇందిర ప్రకటించినా

  తెరవెనుక రాజకీయాలతో తన అభ్యర్థి వీర గంగా

  గెలిపించుకున్నారు. నిజలింగపు కామరాజ్

  నాడర్, మొరార్జీ దేశాయ్, అతుల్య ఘోష ఎని

  పాటిల్ మొదలైన వారి నుంచి ఇందుకు పార్టీలోనే

  తీవ్రమైన అసమ్మతి ఎదురైంది. అయితే లో

  గా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచాక వందకు

  మంచుకుంది.

  heya

  u XD

  don’t write telengu

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )