11. Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học? A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể

Question

11. Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học?
A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể
B. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau
C. Không có mặt này thì không có mặt kia
D. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất.

Almira 1 year 2021-08-19T18:02:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:03:50+00:00

  mik nghĩ là D mik vừa sai câu này trong kiểm tra

  0
  2021-08-19T18:03:52+00:00

  D

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )