1. Văn hóa xã hội phong kiến thời Tiền Lê như thế nào? 2. Công lao của Lê Hoàn đối với đất nước

Question

1. Văn hóa xã hội phong kiến thời Tiền Lê như thế nào?
2. Công lao của Lê Hoàn đối với đất nước

Almira 1 year 2021-08-30T02:15:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:16:34+00:00

  1. 

  a. xã hội

  – chia thành 3 tầng lớp:

  +thống trị : vua, quan và 1 số nhà sư

  + bị trị : nông dân, thợ thủ công, thương nhân, địa chủ

  + thấp kém nhất xã hội là nô tỳ.

  b. văn hóa

  – giáo dục chưa phát triển

  – Đạo Phật truyền bá rộng, nhà sư dc coi trọng

  – các loại hình văn hóa nhân gian

  2. công lao của Lê Hoàn đối với đất nước là :

  – Dẹp loạn Đinh Điền, Nguyễn Bặc.

  – Đánh tan quân Tống xâm lược.

  – Lên ngôi vua năm 980 – 1005, sáng lập ra nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt.

  – Là 1 trong 14 vị anh hùng dân tộc của lịch sử Việt Nam.

  cái này mik mới học hồi sáng hihi

  chúc bn học tốt

  0
  2021-08-30T02:17:05+00:00

  2. Đời sống xã hội và văn hoá

  a) Xã hội

   Giai cấp thống trị: Vua và quan văn, quan võ (cùng một số nhà sư).

  – Giai cấp bị trị: Nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ và một số ít địa chủ.

  – Thấp kém nhất là nô tì, số lượng không nhiều.

  b) Văn hoá

  – Giáo dục chưa phát triển.

  – Nho giáo xâm nhập nhưng ảnh hưởng chưa đáng kể. Đã có một số nhà sư mở các lớp học ở trong chùa.

  – Đạo Phật phát triển, được truyền bá rộng rãi; nhà sư được trọng dụng (Ngô Chân Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh); chùa chiền xây dựng khắp nơi (chùa Bà Ngô, chùa Tháp chùa Nhất Trụ, …)

  – Văn hóa dân gian phát triển: ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đánh đu, đấu võ, đánh vật,…

  CÔNG LAO CỦA LÊ HOÀN

  – Dẹp loạn Đinh Điền, Nguyễn Bặc.

  – Đánh tan quân Tống xâm lược.

  – Lên ngôi vua năm 980 – 1005, sáng lập ra nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt.

  – Là 1 trong 14 vị anh hùng dân tộc của lịch sử VN.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )