1.Trình bày đặc điểm dân cư của Trung và Nam Mĩ. Nêu những vấn đề nảy sinh do đô thị hoá tự phát ở Trung và Nam Mĩ 2. Trình bày tình hình phát triển k

Question

1.Trình bày đặc điểm dân cư của Trung và Nam Mĩ. Nêu những vấn đề nảy sinh do đô thị hoá tự phát ở Trung và Nam Mĩ
2. Trình bày tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ . Nêu sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

Alula 1 year 2021-08-30T03:25:48+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:27:34+00:00

  1.

  a) Đặc điểm dân cư của Trung và Nam Mĩ:

  – Dân cư phân bố không đồng đều. Giữa phía tây và phía đông, giữa miền nam và bắc.

  – Đông đúc ở ven biển và thưa thớt ở sâu trong nội địa.

  – Dân số tăng nhanh, chủ yếu là tăng tự nhiên.

  – Phân bố chủ yếu ở ven biển và cửa sông, trên các cao nguyên.

  b) Những vấn đề nảy sinh do đô thị hoá tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

  – Tốc độ đô thị hóa của Trung và Nam Mĩ nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

  2.

  a) Tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ:

  – Có hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp là đại điền trang và tiểu điền trang.

  *Đại điền trang:

  – Đại diền trang thuộc sở hữu của các đại điền chủ.

  – Quy mô của đại điền trang lên tới hàng nghìn hec ta.

  – Sản xuất theo lối quảnh canh.

  *Tiểu điền trang:

  – Tiểu điền trang thuộc sở hữu của các hộ nông dân.

  – Diện tích dưới 5 ha.

  – Phần lớn trồng các cây lương thực để tự túc.

  b) Sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

  – Đại diền trang chỉ chiếm chưa tới 5% số dân những sở hữu trên 60% diện tích đất đai canh tác và đồng cỏ chăn nuôi. Trong khi đó, một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )