1. Trình bày đặc điểm dân cư của Trung và Nam mĩ. 2.Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam mĩ đã nảy sinh những vấn đề gì trong xã hội?

Question

1. Trình bày đặc điểm dân cư của Trung và Nam mĩ.
2.Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam mĩ đã nảy sinh những vấn đề gì trong xã hội?

Alida 2 years 2021-08-31T07:10:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:11:07+00:00

  1/Dân cư khu vực Trung và Nam Mĩ chủ yếu là người lai nên có nền văn hóa latinh độc đáo

  2/Trung và Nam Mĩ đẫn đầu về tốc độ đô thị hóa tỉ lệ dân sô chiếm khoảng 75%dân sốtuy nhiên 35%->45% dân số đô thị phải sống ở ngoại ô trong các nhà ổ chuột với những điều kiện khó khăn

  vote cho mình vs nha bạn

  0
  2021-08-31T07:11:26+00:00

  1.Dân cư khu vực Trung và nam mi chủ yếu là người lai nên có nền văn hóa latinh độc đáo

  2.trrung và nam mĩ dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa tỉ lệ dân số chiếm khoảng 75%dân số tuy nhiên 35%–45%dân đô thị phải sống ở ngoại ô trong các nhà ổ chuột với những điều kiện khó khăn 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )