1 tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đâu tư nước ngoài ở nước ta trong những năm qua tăng và cao nhất trong co cấu giá trị sản x

Question

1 tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đâu tư nước ngoài ở nước ta trong những năm qua tăng và cao nhất trong co cấu giá trị sản xuất công nghiệp là do
A kết quả của công cuộc đổi mới kinh tế-xã hội
B đây là khu vực kinh tế có vai trò chủ đạo
C các thành phàn kinh tế khác chưa phát huy được tiềm năng sản xuất công nghiệp
D kết quả của việc nước ta gia nhập WTO
2 chế biến lương thực- thực phẩm là một trong những ngành trọng điểm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là
A cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến
B nguồn lao động có trình độ cao
C nguôn nguyên liệu tại chỗ phong phú
D có lịch sử lâu đời
3 Ở miền núi và Tây Nguyên nước ta, sụ phát triển công nghiệp còn nhiều hạn chế chủ yếu do
A tài nguyên thiên nhiên ko phong phú
B vị trí địa lý khó trao đổi với các vùng khác
C nguồn năng lượng không đủ cho sản suất
D thiếu đồng bộ về các điều kiện cho sản xuất công nghiệp
4 Trung du và miền núi là khu vực có họa động công nghiệp kém phát trển nhất nước ta không phải do
A giao thông ko thuận lợi
B thiếu lao động kĩ thuật cao
C thị trường tiêu thụ hạn chế
D nghèo tài nguyên khoáng sản
5 Nguồn nguyên-nhiên liệu chủ yếu cho ac1c nhà máy nhiệt điện ở miền bắc nước ta là do
A khí tự nhiên từ mỏ Tiền Hải
B dầu tho từ vùng thêm lục địa phía Nam
C dầu nhập khẩu
D các mỏ than ở Quảng Ninh
6 phát biểu nào không đúng về đặc điểm ngành công nghiệp chế biền lương thuc -thực phẩm của nước ta
A cơ cấu ngành đa dạng
B có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú
C sử dụng rấ ít lao động
D có thị trường tiêu thụ rộng lớn

Florence 2 years 2021-08-23T03:33:10+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:34:38+00:00

  1.c

  2.c

  3.d

  4.c

  5.d

  6.a

  0
  2021-08-23T03:34:57+00:00

  câu 1: c

  câu2:c

  câu3: d

  câu4: c

  câu5: d

  câu6: c

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )